Home เอเสเคียล

เอเสเคียล

ยอมทำทุกสิ่ง เพื่อให้ผู้คนได้พ้นภัย (เอเสเคียล 4:1-17)

ก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง พระเจ้าให้เอเสเคียลทำสิ่งต่างๆ เป็นตัวอย่าง เพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเยรูซาเล็มจะถูกล้อมและถูกตีจนแตก พระองค์ทรงสั่งเอเสเคียลอย่างเฉพาะเจาะจง ทำอะไร นานเท่าใด ทำอย่างไร และด้วยวิธีไหน
Read more

พร้อมหรือยังที่จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ (เอเสเคียล 3:4-27)

ยามเฝ้าเมือมีหน้าที่เตือนประชาชนว่าข้าศึกจะมาโจมตีฉันใด เอเสเคียลก็ต้องเตือนอิสราเอลเรื่องพระเจ้าจะลงโทษฉันนั้น ถ้าเตือนแล้วเขาไม่ฟังก็โทษใครไม่ได้ พวกเขาต้องรับผิดชอบถึงตายเอง
Read more

กำลังในการรับใช้และช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเกิดผล (เอเสเคียล 2:1-10, 3:1-3)

พระเจ้าสั่งกับเอเสเคียลว่าจะให้ท่านประกาศพระวจนะแก่ประชาชนที่มักกบฎ เอเสเคียลอาจถูกทำร้าย แต่ให้ท่านอดทน เพราะประชาชนจะไม่ฟังท่าน แต่เอเสเคียบต้องรู้ว่าพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับท่าน ท่านจึงไม่ควรดื้อด้านเหมือนพวกเขา
Read more

พร้อมหรือยังที่จะทำตามน้ำพระทัย (เอเสเคียล 1:1-28)

เอเสเคียลบทนี้เป็นการกล่าวโทษภูเขาเสอีร์ซึ่งหมายถึงคนเอโดม เอโดมเกลียดแค้นคนอิสราเอลมาเป็นเวลาช้านาน ตอนที่บาบิโลนบุกทำลายกรุงเยรูซาเล็มในช่วงก่อน คศ. 587 เอโดมก็ถือโอกาสช่วยบาบิโลนเหยียบย่ำเยรูซาเล็ม เอเสเคียลจึงกล่าวว่า เอโดมจะได้รับโทษอย่างสามสม เอโดมจะถูกทำลายและแผ่นดินจะถูกทิ้งให้รกร้าง
Read more

แม่น้ำแห่งชีวิต (เอเสเคียล 47:1-12)

เอเสเคียลเห็นน้ำค่อยๆไหลออกจากใต้ธรณีประตูพระนิเวศ และน้ำนั้นได้ไหลออกไปทางกำแพงด้านประตูตะวันออก แล้วก็ไหลอย่างนั้นเรื่อยไปจนเป็นทางน้ำที่ใหญ่ขึ้น กว้างออกไปและลึกลงไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นแม่น้ำใหญ่
Read more

ไม่ขอกลับไปเป็นเหมือนเดิม (เอเสเคียล 45:13-46:15)

ในพระธรรมตอนนี้ได้กล่าวถึงเครื่องถวายต่างๆ มีทั้งธัญบูชาและสัตวบูชา ที่ประชาชนนำมาในพระนิเวศ เนื่องจากพวกเขาได้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดพลั้งไป และขอการชำระจากพระเจ้า ในเทศกาลปัสกา ให้ประชาชนกินขนมปังไร้เชื้อตลอด 7 วัน และให้จัดหาเครื่องสัตวบูชาเผาทั้งตัว ธัญบูชา และน้ำมัน เพื่อใช้เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป
Read more

ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน (เอเสเคียล 45:1-12)

ต่อไปนี้เอเสเคียลจะกล่าวเรื่องการแบ่งปันเขตแดน โดยเน้นเรียงลำดับความสำคัญจากเรื่องศาสนา กษัตริย์ ไปสู่ประชาชน หลักการก็คือ เวลาเก็บเกี่ยวให้นำผลแรกมาให้พระเจ้า เพราะพระองค์คือผู้ประทานพืชผลให้ แม้แต่แผ่นดินก็ให้เอาส่วนหนึ่งถวายแด่พระองค์
Read more

เมื่อพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราแล้วใครจะต่อสู้เราได้ (เอเสเคียล 38-39)

คำพยากรณ์ที่จะเกิดขึ้นในบั้นปลายของมนุษย์: เอเสเคียลเปิดเผยว่าเมื่ออิสราเอลได้กลับมาอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มแล้ว จู่ๆ ก็จะถูกกองทัพโกกที่โหดร้ายเข้ามาโจมตีอย่างทารุณ พันธมิตรของโกกจะมาจากแถบภูเขาทางตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลดำ และบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลแคสเปียน
Read more

ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว (เอเสเคียล 35:1-15)

เอเสเคียลบทนี้เป็นการกล่าวโทษภูเขาเสอีร์ซึ่งหมายถึงคนเอโดม เอโดมเกลียดแค้นคนอิสราเอลมาเป็นเวลาช้านาน ตอนที่บาบิโลนบุกทำลายกรุงเยรูซาเล็มในช่วงก่อน คศ. 587 เอโดมก็ถือโอกาสช่วยบาบิโลนเหยียบย่ำเยรูซาเล็ม เอเสเคียลจึงกล่าวว่า เอโดมจะได้รับโทษอย่างสามสม เอโดมจะถูกทำลายและแผ่นดินจะถูกทิ้งให้รกร้าง
Read more