Home ไม่ขอกลับไปเป็นเหมือนเดิม (เอเสเคียล 45:13-46:15)

ไม่ขอกลับไปเป็นเหมือนเดิม (เอเสเคียล 45:13-46:15)

ไม่ขอกลับไปเป็นเหมือนเดิม (เอเสเคียล 45:13-46:15)

“เมื่อประชาชนของแผ่นดินจะเข้ามาเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ณ เทศกาลเลี้ยงตามกำหนด ผู้ที่เข้ามาทางประตูเหนือเพื่อนมัสการจะต้องกลับออกไปทางประตูใต้ ส่วนผู้ที่เข้ามาทางประตูใต้จะต้องกลับออกไปทางประตูเหนือ อย่าให้ใครกลับออกไปตามประตูที่เขาเข้ามา แต่ให้เขาออกไปทางประตูฝั่งตรงข้าม เมื่อประชาชนเข้าไป เจ้านายจะเข้าไปพร้อมกัน และเมื่อประชาชนออกไป เจ้านายจะออกไปด้วย”
“ธัญบูชาที่ใช้ในเทศกาลเลี้ยงและเทศกาลตามกำหนดนั้น ให้เป็นแป้ง 17.5 ลิตรคู่กับโคหนุ่มหนึ่งตัว และ 17.5 ลิตรคู่กับแกะผู้หนึ่งตัว ส่วนที่คู่กับลูกแกะก็ให้ถวายตามใจปรารถนาของเขา ทั้งให้ถวายน้ำมัน 3 ลิตรต่อแป้ง 17.5 ลิตร เมื่อเจ้านายถวายเครื่องบูชาตามใจสมัคร อาจจะเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว หรือเครื่องศานติบูชา เพื่อถวายแด่พระยาห์เวห์เป็นเครื่องบูชาตามใจสมัครนั้น ให้เปิดประตูที่หันหน้าไปทางตะวันออกแก่เขา แล้วเขาจะถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัว หรือเครื่องศานติบูชาของเขาเหมือนอย่างที่เขาทำในวันสะบาโต เสร็จแล้วเขาจะออกไป เมื่อเขาออกไปแล้วก็ให้ปิดประตูนั้นเสีย” — เอเสเคียล 46:9-12
  • เราต้องหมั่นสำรวจตนเอง : ในพระธรรมตอนนี้ได้กล่าวถึงเครื่องถวายต่างๆ มีทั้งธัญบูชาและสัตวบูชา ที่ประชาชนนำมาในพระนิเวศ เนื่องจากพวกเขาได้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดพลั้งไป
  • และขอการชำระจากพระเจ้า : ในเทศกาลปัสกา ให้ประชาชนกินขนมปังไร้เชื้อตลอด 7 วัน และให้จัดหาเครื่องสัตวบูชาเผาทั้งตัว ธัญบูชา และน้ำมัน เพื่อใช้เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป
  • แล้วตั้งใจที่จะไม่หันกลับไปทำบาปนั้นอีก : เมื่อประชาชนได้เข้ามาเฉพาะพระพัตร์พระเจ้า ณ เทศกาลตามกำหนด ผู้ที่เข้ามาทางประตูเหนือให้กลับออกไปทางประตูใต้ ผู้ที่เข้ามาทางใต้ก็ให้ออกทางประตูเหนือ และเมื่อเขาออกไปแล้วก็ให้ปิดประตูเสีย

ตอบสนองพระคำ เราควรหมั่นสำรวจตนเอง หากพบความผิดพลาดประการใดทั้งที่ได้ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ให้ขอการชำระจากพระเจ้า แล้วตั้งใจที่จะไม่หันกลับไปเดินในทางเดิม เพื่อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เติบโตขึ้นอย่างแท้จริง อาเมน

Credit :

Author: Web Staffs

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *