Home พร้อมหรือยังที่จะทำตามน้ำพระทัย (เอเสเคียล 1:1-28)

พร้อมหรือยังที่จะทำตามน้ำพระทัย (เอเสเคียล 1:1-28)

พร้อมหรือยังที่จะทำตามน้ำพระทัย (เอเสเคียล 1:1-28)

เพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใด เราจะกระทำต่อเจ้าตามความกริ้วและความอิจฉาของเจ้า ซึ่งเจ้าสำแดงเพราะความเกลียดชังของเจ้าซึ่งมีต่อเขา เมื่อเราพิพากษาเจ้า เราจึงจะสำแดงตัวของเราในหมู่พวกเจ้าให้เจ้ารู้จัก และเจ้าจะทราบว่า เรา พระเจ้าได้ยินคำหยาบช้าทั้งปวงของเจ้า ซึ่งเจ้าได้พูดปรักปรำภูเขาทั้งหลายแห่งอิสราเอลว่า ‘มันถูกทิ้งไว้ให้ร้างเปล่า มันถูกมอบไว้ให้เรากิน’ ด้วยปากของเจ้าเจ้าเบ่งตัวเจ้าต่อสู้เรา และว่าเราอีกมากหลายเราได้ยินแล้ว พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า เพื่อให้พิภพร่าเริง เราจึงกระทำเจ้าให้ร้างเปล่า ในเมื่อมรดกแห่งพงศ์พันธุ์อิสราเอลนั้นต้องถูก ให้ร้างเปล่าไป เจ้าร่าเริงยินดีฉันใดเราจึงต้องกระทำแก่เจ้าฉันนั้น ภูเขาเสอีร์เอ๋ยรวมทั้งเอโดมทั้งหมด ทั้งหมดเลย เจ้าจะต้องเป็นที่ร้างเปล่า แล้วเขาทั้งหลายจะทราบว่าเราคือพระเจ้า — เอเสเคียล 35:11-15
 • ข้อมูลเบื้องต้น:
  – เยเรมีย์รับใช้ที่ยูดาห์ในช่วง 627-586 กคศ.
  – ส่วนเอเสเคียลรับใช้ส่วนใหญ่ที่บาบิโลนในช่วง 593-571 กคศ.
  – เอเศเคียลและประชาชนถูกกวาดต้อนไปบาบิโบนในฐานะเชลยในปี 597
  – ก่อนที่กรุงเยรูซาเล็มล่มสลายในปี 586
  – ต่อมาไซรัสได้ครอบครองบาบิโลนในปี 539
  – และเชลยกลุ่มแรกได้กลับยูดาห์ในปี 538
  จริงๆแล้วเอเสเคียลมีตำแหน่งเป็นปุโรหิต แต่เพราะต้องตกเป็นเชลยอยู่ที่บาบิโลนจึงไม่สามารถทำหน้าที่ได้ พระเจ้าทรงมอบหมายให้เป็นผู้เผยพระวจนะแทน
 • เมื่อทรงเรียก: ในขณะที่เอเสเคียลเงยหน้ามองดูพายุที่เคลื่อนเข้ามา ท่านเห็นท้องฟ้าสีต่างๆ โดยมีฟ้าแลบ ฟ้าผ่า และเมฆใหญ่ดำมืด สิ่งที่ปรากฎขึ้นก็คือ รถเพลิงของพระเจ้า มีสัตว์สี่ตัวยืนอยู่ตรงสี่มุมได้แก่สิงโต, วัว, มนุษย์และนกอินทรี สัตว์ทั้งสี่มีร่างกายเหมือนคน แต่มีสี่ใบหน้ามองไปทุกทาง และมีปีกอย่างละสองคู่ คู่หนึ่งคลุมตัวเหมือนเป็นเสื้อผ้า (1-12)
 • พร้อมรับฟัง: ทั้งสี่มุมของรถเพลิงมีล้อคู่หนึ่ง ล้อนี้ซ้อนกันคือ ล้อหนึ่งตั้งตรงอีกล้อหนึ่งตั้งขวาง รถจึงเคลื่อนตัวไปทิศทางไหนก็ได้ เมื่อรถเหาะไป ปีกของสัตว์ทั้งสี่นั้นก็ร้องทำงาน และเมื่อรถหยุดปีกก็หุบลง บนศรีษะของสัตว์เหล่านั้นมีพระที่นั่งของพระเจ้าทอแสงอยู่ เหนือพระที่นั่งมีผู้หนึ่งส่องสว่างมาก จนเอเสเคียลอธิบายไม่ถูก ได้แต่ก้มกราบลงด้วยความกลัวจนตัวสั่น คอยฟังพระสุรเสียงของพระองค์ (13-28)
 • พร้อมทำตามน้ำพระทัย: เอเสเคียลได้ตระหนักความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและความบริสุทธิ์ของพระองค์ ซึ่งแตกต่างจากความบาปและความไร้ค่าของท่านอย่างยิ่ง เอเสเคียลจึงได้กราบลงนมัสการ และคอยฟังพระสุรเสียงเพื่อที่จะรับใช้พระองค์ ใช่แล้วนี่คือการนมัสการที่ถูกต้อง

Credit :

Author: Web Staffs

Comments are disabled.