คำเทศนาภาคเช้า

คำเทศนาภาคบ่าย

คำเทศนาชั้นทิโมธี

คำเทศนานมัสการอนุชน

รายการพิเศษ

กิจกรรมเร็วๆนี้

 • ห้องนมัสการใหญ่ (แปล ไทย จีน-แต้จิ๋ว + จีนกลาง) (Thai-Chinese Translation) 10:00 น.
 • ห้องนมัสการภาคบ่าย 14:15 น.
 • ห้องนมัสการทิโมธี 10:00 น.
 • ห้องนมัสการภาษาอังกฤษ 10:00 น.
 • ห้องนมัสการ แกะน้อย (อายุ 1 เดือน ถึง 2 ปี) 10:00 น.
 • ห้องนมัสการ ดาวิดน้อย (อายุ 2-4 ปี) 10:00 น.
 • ห้องนมัสการอนุบาล (อายุ 5-8 ปี) 10:00 น.
 • ห้องนมัสการ ชั้น 3 (อายุ 13-20 ปี) 10:15 น.
ดาวน์โหลดสูจิบัตรล่าสุด
บริการต่างๆของคริสตจักร

คริสตจักรไมตรีจิต เปิดสอนภาษาจีนสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เป็นประจำในเช้าวันเสาร์ 10.00 – 12.00น.

 • ภาษาจีนพื้นฐาน (ผู้ใหญ่) สำหรับอายุ 13 ปีขึ้นไป
 • ภาษาจีนพื้นฐาน (เด็ก) สำหรับอายุ 8 ปีขึ้นไป

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม Alpha

 • รายการกิจกรรม

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม


โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เป็นโรงเรียนประจำ แบบสหศึกษา คือมีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง อยู่ประจำที่โรงเรียน โดยแบ่งหอพักนักเรียนชายและหญิง มีอาจารย์ดูแลอยู่ประจำหอพัก เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม


พันธกิจบ้านสะมาเรีย พันธกิจที่เกิดขึ้นจากความรักของพระเจ้า และการเชื่อฟังพระองค์ที่ให้ดูแลเด็กกำพร้าและหญิงหม้าย ตลอดเวลาที่ผ่านมาพันธกิจบ้านสะมาเรียได้ดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี (HIV) และเด็กที่ยากไร้ บ้านสะมาเรียได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเด็กและครอบครัวเหล่านี้ให้รู้จักและรับความรักจากพระเจ้า …

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม


ลิงค์ที่น่าสนใจ

CGN TV Thailand


จำนวนผู้มาเยือน

ตั้งแต่ กรกฎาคม 2018