Home เมื่อพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราแล้วใครจะต่อสู้เราได้ (เอเสเคียล 38-39)

เมื่อพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราแล้วใครจะต่อสู้เราได้ (เอเสเคียล 38-39)

เมื่อพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราแล้วใครจะต่อสู้เราได้ (เอเสเคียล 38-39)

พระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงมุ่งหน้าของเจ้าต่อสู้โกกแห่ง แผ่นดินมาโกก เจ้าองค์สำคัญของเมเชคและทูบัล และจงเผยพระวจนะกล่าวโทษเขา จงกล่าวว่า พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า ดูเถิด โกกเอ๋ย เราเป็นปฏิปักษ์กับเจ้าผู้เป็นเจ้าองค์สำคัญ แห่งเมเชคและทูบัล เราจะให้เจ้าหันกลับ และเอาเบ็ดเกี่ยวขากรรไกรของเจ้า และเราจะนำเจ้าออกมาพร้อมทั้งกองทัพทั้งสิ้นของเจ้า ทั้งม้าและพลม้า สวมเครื่องรบครบทุกคน เป็นกองทัพใหญ่ มีโล่และดั้ง ถือดาบทุกคน เปอร์เซีย คูช และพูตอยู่กับเขาด้วย ทุกคนมีโล่และหมวกเหล็ก โกเมอร์และกองทัพทั้งสิ้นของเขา เบธโทการมาห์จากส่วนเหนือสุด พร้อมกับกองทัพทั้งสิ้นของเขา มีชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากอยู่กับเจ้า
เจ้าและบรรดากองทัพซึ่งประชุมอยู่กับเจ้า จงเตรียมตัวพร้อมและให้พร้อมไว้เสมอ และจงเป็นยามเฝ้าเขาทั้งหลาย เมื่อล่วงไปหลายวันแล้วเจ้าจะต้องถูกเรียกตัว ในปีหลังๆ เจ้าจะยกเข้าไปต่อสู้กับแผ่นดินซึ่งได้คืนมาจากสงคราม เป็นแผ่นดินที่ประชาชนรวบรวมกันมาจากชนชาติ หลายชาติอยู่ที่บนภูเขาอิสราเอล ซึ่งได้เคยเป็นที่ทิ้งร้างอยู่เนืองนิตย์ ประชาชนของแผ่นดินนั้นออกมาจากชนชาติอื่นๆ บัดนี้อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยแล้วทั้งสิ้น เจ้าจะรุกออกไป มาเหมือนพายุ เจ้าจะเป็นเหมือนเมฆคลุมแผ่นดินทั้งเจ้า และกองทัพทั้งสิ้นของเจ้า และชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากที่อยู่กับเจ้า — เอเสเคียล 38:1-9
  • คำพยากรณ์ที่จะเกิดขึ้นในบั้นปลายของมนุษย์ : เอเสเคียลเปิดเผยว่าเมื่ออิสราเอลได้กลับมาอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มแล้ว จู่ๆก็จะถูกกองทัพโกกที่โหดร้ายเข้ามาโจมตีอย่างทารุณ พันธมิตรของโกกจะมาจากแถบภูเขาทางตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลดำ และบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลแคสเปียน ซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือ อิหร่าน เอธิโอเปีย ลิเบีย และอาจรวมถึงรัสเซีย
  • อำนาจแห่งความชั่วร้ายจะพ่ายแพ้ต่อพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ : โกกอาจจะเป็นบุคคลที่มีอยู่จริง หรืออาจเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายทั้งสิ้นของโลกนี้ที่จะมารวมตัวกันต่อต้านพระเจ้า จนหลายคนเชื่อว่าสงครามที่เอเสเคียลทำนายไว้นั้นจะเกิดขึ้นในบั้นปลายของประวัติศาสตร์มนุษย์ แต่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตาม แต่ความหมายยังคงชัดเจน คือพระเจ้าจะทรงช่วยประชากรของพระองค์ และจะไม่มีศัตรูหน้าไหนยืนหยัดต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ได้
  • พระสิริของพระองค์จะเป็นที่ประจักษ์แก่ชนทุกชาติ : และสงครามจะยังคงดำเนินต่อไป กองทัพที่ชั่วร้ายนี้จะพ่ายแพ้อย่างราบคาบ ชัยชนะครั้งนี้จะทำให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก พระเกียรติและพระสิริของพระองค์จะปรากฎชัด จนบรรดาประชาชาติจะต้องตระหนักว่า พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงควบคุมได้แม้แต่ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

สิ่งที่เรียนรู้คือ เมื่อพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา เราก็มั่นใจได้ว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะมีชัยเหนือศัตรูหรือปัญหาต่างๆได้ เพราะกำลังทั้งสิ้นที่เรามีจะมาจากพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ผู้ทรงต่อสู้แทนเรา

Credit :

Author: Web Staffs

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *