หนังสือประวัติอ้างอิงประวัติคริสตจักร
Timeline ประวัติศาสตร์คริสตจักรไมตรีจิต
หนังสือฉลองครบรอบ 70 ปี คริสตจักรแบ๊บติสต์เนียตัง (1862-1932) ที่ได้กล่าวถึงว่า ศจ.วิลเลี่ยม ดีน เดินทางมาจากสยาม และได้ก่อตั้งคริสตจักรแบ๊บติสต์เนียตังในประเทศจีน
อนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี อาคารโบสถ์คริสตจักรไมตรีจิต
อนุสรณ์การก่อสร้างพระวิหารคริสตจักรไมตรีจิต ครบรอบ 50 ปี 1935-1985
อนุสรณ์ครบรอบ 150 ปี คริสตจักรไมตรีจิต ค.ศ. 1837-1987
อนุสรณ์ครบรอบ 160 ปี คริสตจักรไมตรีจิต ค.ศ. 1837-1997
อนุสรณ์ครบรอบ 170 ปี คริสตจักรไมตรีจิต ค.ศ. 1837-2007
Serve Christ Always : Memoirs of Dick and Charlotte Worley Vol. 1
รับใช้พระคริสต์เสมอ : บันทึกความทรงจำของ Dick และ Charlotte Worley เล่ม 1 (แปลไทย)
Serve Christ Always : Memoirs of Dick and Charlotte Worley Vol. 2
รับใช้พระคริสต์เสมอ : บันทึกความทรงจำของ Dick และ Charlotte Worley เล่ม 2 (แปลไทย)
Serve Christ Always : Memoirs of Dick and Charlotte Worley Vol. 3
รับใช้พระคริสต์เสมอ : บันทึกความทรงจำของ Dick และ Charlotte Worley เล่ม 3 (แปลไทย)
Serve Christ Always : Memoirs of Dick and Charlotte Worley Vol. 4
รับใช้พระคริสต์เสมอ : บันทึกความทรงจำของ Dick และ Charlotte Worley เล่ม 4 (แปลไทย)