Home ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน (เอเสเคียล 45:1-12)

ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน (เอเสเคียล 45:1-12)

ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน (เอเสเคียล 45:1-12)

“แผ่นดินด้านข้างทั้งสองด้านของพื้นที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ และส่วนของเมืองนั้นให้เป็นของเจ้านาย โดยให้อยู่ติดกับพื้นที่บริสุทธิ์และส่วนของเมือง โดยวัดออกไปทางด้านตะวันตกและด้านตะวันออก ส่วนด้านยาวนั้นจะขนานไปกับเขตแดนจากตะวันตกไปทางตะวันออกของส่วนที่ยกให้กับเผ่าเผ่าหนึ่ง นี่เป็นส่วนของเจ้านายในอิสราเอล และบรรดาเจ้านายของเราจะไม่บีบคั้นประชากรของเราอีก แต่เขาจะยอมให้พงศ์พันธุ์อิสราเอลได้แผ่นดินตามส่วนของเผ่าตน
“พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า โอ บรรดาเจ้านายของอิสราเอลเอ๋ย พอเสียทีเถิด จงทิ้งการทารุณและการบีบคั้นเสีย แล้วทำสิ่งที่ยุติธรรมและชอบธรรม จงเลิกขับไล่ประชากรของเราจากที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของเขา” พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ — เอเสเคียล 45:7-9
  • เรื่องการจัดเขตแดน : ต่อไปนี้เอเสเคียลจะกล่าวเรื่องการแบ่งปันเขตแดน โดยเน้นเรียงลำดับความสำคัญจากเรื่องศาสนา กษัตริย์ ไปสู่ประชาชน หลักการก็คือ เวลาเก็บเกี่ยวให้นำผลแรกมาให้พระเจ้า เพราะพระองค์คือผู้ประทานพืชผลให้ แม้แต่แผ่นดินก็ให้เอาส่วนหนึ่งถวายแด่พระองค์
  • วิธีการแบ่งปันเขตแดน : การแบ่งนั้นแยกให้แต่ละเผ่าจากเหนือจรดล่าง ตรงกลางจะเป็นส่วนของพระนิเวศ โดยรอบจะเป็นพื่นที่เปล่า เพื่อแบ่งแยกระหว่างพระนิเวศศักดิ์สิทธิ์กับพื่นที่อื่น ถัดออกไปจึงเป็นที่อยู่อาศัยของพวกปุโรหิต และถัดมาเป็นของคนเลวี อีกด้านหนึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงเยรูซาเล็ม ถัดมาจึงเป็นที่ดินของกษัตริย์
  • ต้องมีความชอบธรรมและยุติธรรม : พื้นที่ของกษัตริย์จะกินอาณาเขตกว้างใหญ่มาก เพื่อที่กษัตริย์จะไม่โลภในที่ดินของประชาชน การเอารัดเอาเปรียบใดๆ ถือเป็นการไม่ถูกต้องอย่างมากในสายพระเนตรพระเจ้า และพ่อค้าทั้งหลายต้องไม่ฉ้อโกงลูกค้าด้วยเครื่องช่างตวงที่ไม่เที่ยงตรงของตน

บทเรียนที่ได้รับ พระเจ้าได้ตรัสสั่งให้พวกเจ้านายและประชาชนทำทุกสิ่งให้ถูกต้องและยุติธรรมโดยเฉพาะในการทำธุรกิจของตน ถ้าเราได้รับค่าจ้างตามชั่วโมงทำงานหรือตามผลงาน เราก็ควรทำงานนั้นให้เต็มที่เต็มเวลามิใช่หรือ? แต่ถ้าเราทำการค้าขาย มาตรวัดต่างๆที่เราใช้ก็ต้องถูกต้องอย่างครบถ้วน เพราะพระเจ้าของเราทรงซื่อสัตย์ ดังนั้นเราผู้เป็นผู้ติดตามของพระองค์ก็ต้องเป็นคนที่สัตย์ซื่อเช่นกัน

Credit :

Author: Web Staffs

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *