Home นมัสการ นมัสการอนุชน

นมัสการอนุชน

13 ต.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019

” ผู้นำภายใต้ภาวะกดดัน”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 6
เทศนาโดย : อ.กฤติกา จิตต์บุญ

Read more
06 ต.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019

“ยืนหยัดเพื่อความยุติธรรม”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 5
เทศนาโดย : ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด

Read more
29 ก.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019

“คุณค่าของเพื่อน”
พระธรรม : ปัญญาจารย์ 4 : 9 – 12
เทศนาโดย : อ.สุภาภรณ์ ส่งเสริมพงษ์

Read more
22 ก.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019

“เมื่อเจอความท้าทาย จนเราเริ่มท้อแท้”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 4
เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล

Read more
15 ก.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

“ความเป็นหนึ่งใจเดียวกัน”
พระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 3 : 1 – 32
เทศนาโดย : นศ.นารีย์ ลาหู่นะ

Read more