Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2022

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2022

20 มี.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2022

  • เทศนาโดย : อ.ประชา นำชวนชัย
  • หัวข้อ : ความรอดโดยทางความเชื่อ
  • ข้อพระธรรม : กาลาเทีย 3