Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2022

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2022

30 ม.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2022

  • เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์​ ลิ้มดำรงค์ชิต
  • หัวข้อ : อย่าลืม!…พระเจ้าทรงดูแลอยู่
  • ข้อพระธรรม : มีคาห์ 4:1-5:4