Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2022

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2022

02 ม.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2022

  • เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล
  • หัวข้อ : เป้าหมายคริสตจักร
  • ข้อพระธรรม : เอเฟซัส 2:19-22