Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2021

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2021

21 ก.พ.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2021

  • เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต
  • หัวข้อ : โอกาสจากงานสังคมสงเคราะห์
  • ข้อพระธรรม : ลูกา 4:17-19