Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2021

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2021

17 ม.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2021

  • เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล
  • หัวข้อ : ความหวังในข่าวประเสริฐ
  • ข้อพระธรรม : โคโลสี 1 : 15 – 23