Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020

18 ต.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020

  • เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล
  • หัวข้อ : ผู้นำ
  • ข้อพระธรรม : 1 ทิโมธี 3 : 1 – 13