Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2020

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2020

19 ก.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : ใจ 2 แบบ
  • ข้อพระธรรม : กิจการของอัครทูต 17 : 10 – 15