Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2019

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2019

24 พ.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2019

  • เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล
  • หัวข้อ : การแยกตัว
  • ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 13