Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2019

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2019

10 พ.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2019

  • เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล
  • หัวข้อ : รื้อฟื้นพันธสัญญา
  • ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 10 : 28 – 39