Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2019

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2019

20 ต.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2019

  • เทศนาโดย : อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล
  • หัวข้อ : การจัดการ
  • ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 7