Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019

13 ต.ค.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019

  • เทศนาโดย : อ.กฤติกา จิตต์บุญ
  • หัวข้อ : ผู้นำภายใต้ภาวะกดดัน
  • ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 6