Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019

22 ก.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019

  • เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล
  • หัวข้อ : เมื่อเจอความท้าทาย จนเราเริ่มท้อแท้
  • ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 4