Home นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

15 ก.ย.

นมัสการอนุชน วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

  • เทศนาโดย : นศ.นารีย์ ลาหู่นะ
  • หัวข้อ : ความเป็นหนึ่งใจเดียวกัน
  • ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 3 : 1 – 32