Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2022

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2022

13 มี.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2022

  • เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต
  • หัวข้อ : ในพระคริสต์…เราเป็นใคร?