Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021

17 ต.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021

  • เทศนาโดย : อ.สุภาภรณ์ ส่งเสริมพงศ์
  • หัวข้อ : ความสำเร็จแบบไหนที่พระเจ้าต้องการ
  • ข้อพระธรรม : ผู้วินิจฉัย 16