Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2021

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2021

10 ต.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2021

  • เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต
  • หัวข้อ : นักเลง หรือ ผู้นำ
  • ข้อพระธรรม : ผู้วินิจฉัย 11