Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2021

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2021

03 ต.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2021

  • เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล
  • หัวข้อ : ถอยเพื่อให้พระเจ้านำ
  • ข้อพระธรรม : ผู้วินิจฉัย 4:1-24