Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2021

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2021

20 มิ.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2021

  • เทศนาโดย : อ.สุภาภรณ์ ส่งเสริมพงศ์
  • หัวข้อ : ความบาปกับการดำเนินชีวิตคริสเตียน
  • ข้อพระธรรม : ผู้วินิจฉัย 19-21