Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2021

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2021

06 มิ.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2021

  • เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต
  • หัวข้อ : พระเจ้าเท่านั้น…ผู้ทรงครอบครองอยู่
  • ข้อพระธรรม : ผู้วินิจฉัย 8 : 28 – 9 : 57