Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2021

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2021

07 ก.พ.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2021

  • เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต
  • หัวข้อ : การทรงเรียก
  • ข้อพระธรรม : ปฐมกาล 12