Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2020

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2020

13 ก.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2020

  • เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต
  • หัวข้อ : บอกความจริง…นำเสนอความหวัง
  • ข้อพระธรรม : โยเอล บทที่ 2 : 1 – 14