Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020

02 ก.พ.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020

  • เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต
  • หัวข้อ : พระวิญญาณบริสุทธ์
  • ข้อพระธรรม : กิจการ 1 : 12 – 2 : 21