Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2020

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2020

12 ม.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2020

  • เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต
  • หัวข้อ : การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์
  • ข้อพระธรรม : โรม 12