Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2019

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2019

17 พ.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2019

  • เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต
  • หัวข้อ : ถวายชีวิตที่ถูกสร้าง
  • ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 12