Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019

27 ต.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019

  • เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล
  • หัวข้อ : พระคัมภีร์ของพวกเรา
  • ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 8