Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019

13 ต.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019

  • เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต
  • หัวข้อ : การคุกคามและการไปต่อ
  • ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 6 : 1 – 19