Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019

22 ก.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.นุชนาท งามสม
  • หัวข้อ : การเผชิญอุปสรรค
  • ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 4