Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

15 ก.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด
  • หัวข้อ : พลังของความเป็นหนึ่งเดียวกัน
  • ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 3