Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019

01 ก.ย.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019

  • เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต
  • หัวข้อ : แสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้า
  • ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 1