Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019

21 ก.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019

  • เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต
  • หัวข้อ : “รับพระพร เพื่อเป็นพร”
  • ข้อพระธรรม : โคโลสี บทที่ 4 : 2 – 18