Home นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2019

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2019

26 พ.ค.

นมัสการทิโมธี วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร. ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : ทำสิ่งที่ดีที่สุด
  • ข้อพระธรรม : โคโลสี บทที่ 1 : 3 – 8