Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2022

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2022

03 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2022

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : ชีวิตที่มีไม้กางเขนเป็นศูนย์กลาง
  • แปลจีน : คุณพนิดา อัชชเสวิน
  • ข้อพระธรรม : กาลาเทีย 6