Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2022

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2022

06 มี.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2022

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : ข่าวประเสริฐแท้
  • แปลจีน : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : กาลาเทีย 2 : 1 – 21