Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2022

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2022

27 ก.พ.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2022

  • เทศนาโดย : ศจ.พิชัย พิริยวัฒนาพร
  • หัวข้อ : ข่าวประเสริฐแท้เปลี่ยนชีวิต
  • แปลไทย : คุณวิมล เศรษฐ์โสภณกุล
  • ข้อพระธรรม : กาลาเทีย 1:1-24