Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2022

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2022

06 ก.พ.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2022

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : กษัตริย์ที่ได้เสด็จมา
  • แปลจีน : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : มีคาห์ 5 : 2 – 15