Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2022

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2022

30 ม.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2022

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : เหตุผลแห่งความหวัง
  • แปลจีน : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : มีคาห์ บทที่ 4