Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022

23 ม.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2022

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : ความหายนะ และ ความหวัง
  • แปลจีน : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : มีคาห์ 1 : 1- 3 : 11