Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2022

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2022

09 ม.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2022

  • เทศนาโดย : อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล
  • หัวข้อ : การถวายตัว
  • แปลจีน : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : โรม 12 : 1 – 2