Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2021

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2021

21 พ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
  • หัวข้อ : สรรเสริญและขอบพระคุณ
  • แปลจีน : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : 1 พงศาวดาร 16 : 7 – 36