Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2021

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2021

24 ต.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด
  • หัวข้อ : เผชิญวิกฤต พิชิตด้วยคำอธิษฐาน
  • แปลจีน : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : สดุดี บทที่ 6 : 1 – 10