Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2021

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2021

03 ต.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : สงครามของพระเจ้า
  • แปลจีน : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ
  • ข้อพระธรรม : ผู้วินิจฉัย 4 : 1 – 24