Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2021

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2021

05 ก.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : ดำเนินชีวิตอย่างพระคริสต์ในโลกนี้
  • แปลไทย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : เอเฟซัส 5 : 1-20